Archive for April, 2010

Play it Again

April 26, 2010

Litt egenreklame. Nå er det kommet en antologi om cover-låter. George Plasketes har redigert samlingen Play it Again: Cover Songs in Popular Music (Ashgate, 2010).

I denne finnes min egen artikkel “Queering Cohen: Cover Versions as Subversions of Identity.” Noen elementer av den artikkelen kan finnes i tidligere bloggposter, som her og her. På websiden for boken finnes også innholdsfortegnelsen og Plasketes’ introduksjonskapitel som pdf-filer.