Archive for the ‘Jodling’ Category

Countryjazz

April 8, 2008

Når man forteller historien om amerikansk og afrikansk-amerikansk musikk kan det virke som om det er nærmeste uoverstigelig barrierer mellom musikalske sjangere. Eksempler som blues og gospel på den ene siden og country and western på den andre, viser også hvordan rase (eller det som på mer politisk korrekt heter “etnisitet”) synes å følge de samme skillene. Men, heldigvis, etter hvert begynner disse historiene å skrives annerledes. Fra Hank Williams til Aaron Neville (og, selvsagt, før og etter) kan man se hvordan gospel og country helt åpenbart også har fellestrekk. Dette gjør det selvsagt vanskeligere å fortelle denne musikkhistorien, men samtidig mye morsommere.

I Oxford American kom jeg over en artikkel om Louis Armstrong og country. Og det er et kort klipp, fra 1970, der Armstrong spiller sammen med Johnny Cash. Og med YouTube fant jeg et lengre klipp, med Armstrong cracking jokes om black ‘n’ white. Så altså, “Blue Yodel No. 9”: