Archive for the ‘Cembalo’ Category

Cembalo 2.0

January 22, 2008

Muligens er dette relatert til anakronismediskusjonen, men Roland har lansert sitt C-30 Digital Harpsichord. Ved hjelp av “modern technology” har de, som de skriver, reprodusert “the timeless sound, nuance and touch of the harpsichord.” Når tidløsheten blir reprodusert ved hjelp av digital teknologi, er det verd å lytte. I det minste er formuleringene riktig interessante om man tenker etter hva som her faktisk sies. Og med sitt “click action keyboard” hevder de også, og samtidig, å gi en “authentic harpsichord feel.” Tidlig musikk går dermed en ny framtid i møte.

Skulle man ville høre en annen oppdatering av cembaloen, altså ikke en digital versjon, men en versjon for det tjuende århundret, anbefales Györgi Ligetis Continuum (fra 1968). Det er et verk for solo cembalo, og er utrolig fascinerende. Etter som musikken forløper begynner lyden å endre seg, og det høres ut som en blanding av en cembalo, elektronisk musikk og en insektsverm.