Archive for the ‘Sjakk’ Category

Hiphop og sjakk

June 7, 2008

Muligens ser dette ut som en nærmest dadaistisk sammenkobling, men nei. RZA og Wu-Tang Clan ser forbindelsene mellom hiphop og sjakk. Sjakk er et krigsspill, det er om slaget, og en lignende logikk kan finnes i hiphopen. RZA har tatt det hele litt lengre kan vi lese i dagens New York Times, og med WuChess åpnet en website der man både kan spille sjakk online og få nyheter om RZA og Wu-Tang Clan.

Endgame

January 19, 2008

Bobby Fischer døde i går i Reykjavik, Island. Jeg er egentlig ikke noen god sjakkspiller, men finner spillet fascinerende. I New York Times finners en nekrolog her, men det er også en interessant artikkel om Fischer. Her sammenlignes sjakk med matematikk og musikk, og den sammenligningen synes jeg var interessant. Det er noen formelle likheter, men samtidig mange forskjeller. Sjakk har på mange måter bare to mulige resultater: tap eller seier. Mens både matematikken og musikken endres og er i bevegelse på helt annerledes måter, også annerledes fra hverandre.