Posts Tagged ‘Sham Ibrahim’

Populærkulturkunst

March 28, 2009

Jeg har flere ganger blogget om Rihanna (eksempelvis her og her), men det er musikken og hennes performance som interesserer meg, så jeg syntes ikke voldsepisoden i januar – og de diskusjonene som fulgte den – var særlig interessante. Heller ikke diskusjonen om publikasjonen av politiets fotografier. Men, nå er det skjedd noe. Sham Ibrahim har laget et portrett der han på warholsk vis kopierer bildet.

293rihannashamart032609

Her er det, ifølge kunstneren, ingen dypere mening, som han sier: “There is no message to any of my art. It’s meant to look cool hanging on your wall and that’s it! I’m not into deep meanings.” Muligens er dette utsagnet kjernen i (en viss form for) populærkultur.