Posts Tagged ‘Don Alias’

Thieves in the Temple

March 29, 2013

The Dry Cleaner from Des Moines

December 4, 2008

Dette er “The Dry Cleaner from Des Moines” fra Joni Mitchells dvd Shadows and Light (tekst av Mitchell, musikk av Charles Mingus). Det er fantastiske musikere som spiller her: i tillegg til Mitchell, Michael Brecker og Don Alias. Men det er Jaco Pastorius som tar hele min oppmerksomhet. Fantastiske detaljer.