Norges opera & ballett historie

Jeg har anmeldt Norges opera & ballett historie (redigert av Arvid Vollsnes) for Musikk-Kultur. Anmeldelsen kan leses her. Som det vil framgå av anmeldelsen er jeg langt fra fornøyd med boken, og jeg håper at i det minste noe av begrunnelsen kommer fram fra anmeldelsen. Men det viktigste blir kanskje ikke tydelig nok, og ville også tatt en litt for lang omvei i teksten. Det skyldes en slags enighet med Slavoj Žižek når han hevder at operaen er “det modernes” kunstform, altså en kunstform – eller sjanger – som i en eller annen forstand speiler moderniteten, og min følelse, etter å ha lest boken, at her er det knapt noe speil overhodet. Et slikt speil krever, vil jeg hevde, en kritisk tilnærming – kritikk ikke nødvendigvis mer enn i betydningen refleksiv (og hvis det er noe operaen har vært i hele sin historie er det nettopp refleksiv). Dermed er jeg nok delvis skyldig i å anmelde en bok ut fra hva jeg gjerne ville den skulle ha vært, men jeg mener at det her er på sin plass. Utdrag fra boken kan leses (i pdf) her, og muligens vil de utdragene bekrefte min dom (muligens ikke). Uansett, skulle noen ville diskutere anmeldelsen er de hjertelig velkomne til å kommentere.

Advertisements

Tags: ,

2 Responses to “Norges opera & ballett historie”

  1. Øyvind Jo Eik Says:

    Litt usaklig, men burde ikke noen korrekturlest tittelen på boka?

  2. steinskog Says:

    Hei Øyvind.
    Jeg tenkte faktisk det samme. MInimum, synes nå jeg, er at det hadde stått Norges opera- og balletthistorie (og der det altså er bindestreken etter opera- som er sentral). Så vidt jeg husker, jeg har ikke boken her (den står på kontoret mitt), er det slik inni boken, men altså ikke som tittel. Samtidig, i det minste i følge meg (og som altså også framgår av anmeldelsen), det er ikke bokens største problem….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: