Divas & Dandies III

Jeg har igjen forelest om “Divas and Dandies” i dag (forrige post til forelesningene her), men i dag kommer altså bloggposten etter forelesningene. Dagens tema var knyttet til det androgyne, men i en mer bestemt utgave. Med utgangspunkt i Annie Lennox, og med albumet Diva (fra 1992) som case, fokuserte jeg på en viss barokk dimensjon i noen av videoene fra både Eurythmics og Lennox selv. Teoretiske var det særlig et kapitel fra Stan Hawkins’ Settling the Pop Score: Pop texts and identity politics (2002) og Gillian Rodgers artikkel “Drag, camp and gender subversion in the music and videos of Annie Lennox” (Popular Music 23/1, 2004) som var utgangspunkter. Mens diskusjonen av det barokke (eller det neo-barokke, eller det jeg er fristet til å kalle faux-baroque) henter impulser på tvers av diverse jeg har lest (fra estetikk, kunsthistorie, filmteori, med mer). (Jeg nevner noe av det samme i en tidligere post om Eurythmics’ “There Must Be an Angel”). En forståelse av Annie Lennox som androgyn er ikke uventet, og som Hawkins nevner – hans kapitel heter “Annie Lennox’s ‘Money Can’t Buy It’: Masquerading Identity” – er det en slags kjønnsforkleding på spill hos Lennox. Det engelske begrepet gender-bending passer muligens enda bedre enn androgyn; samtidig får disse to begrepene ofte noenlunde den samme referansen. Det er knyttet til klær, det er knyttet til hår, og det visuelle er viktig i denne sammenhengen. Samtidig kan androgynitet selvsagt også knyttes til stemmen og ulike stemmekvaliteter. I tilfellet Lennox er det også lett å se referanser til 70-tallet, kan hende ikke minst David Bowie, men lyden av Eurythmics – og senere Lennox’ soloplater – er samtidig tydelig kontemporære. De har en up-to-date produksjon. Den første Lennox-videoen jeg spilte i dagens forelesning var “Walking on Broken Glass.” Den har tydelige referanser til Stephen Frears’ film Dangerous Liaisons (1988) i det visuelle, og John Malkovich, som spilte i filmen, er også med i videoen. Filmen er basert på Pierre Choderlos de Laclos’ Les Liaisons dangereuses (fra 1782), og selv om man dermed er etter den historiske barokken er det likevel barokke elementer her. Samtidig er de, i det minste i dag, også knyttet til en form for dekadanse (som igjen gjør seg godt innenfor popkulture).

Jeg finner noen av de samme kvalitetene, visuelt, i videoen til Eurythmics’ “There Must Be an Angel”:

Vokalen som åpner her er nærmeste en signatur, et par sekunder og gjenkjennelseseffekten er der. Samtidig gestalter videoen den engelen som finnes i teksten gjennom en vokalise relativt høyt oppe i stemmeleie. Det er som om vi hører en engel, og denne lyden kontrasteres med Lennox som synger i flere leier samtidig (noe hun gjerne gjør i mange låter). I videoen er Lennox også selv kledd engleaktig, mens i denne liveutgavene er hun i stedet korthåret og kledd i “mannsklær” (at det kalles mannsklær viser vel også noe av hvor relativt lite spillerom det er mellom normative påkledninger):

Det barokke kommer igjen i “Money Can’t Buy It” med speilet, der Lennox samtidig fordobles (en fordobling som også høres i stemmene). Jeg har ikke youtube-link til denne, men se videoen her. Der videoen viser en femininitet, blir uttrykket annerledes i den følgende liveutgaven, og det viser med all tydelighet hvordan klær, hår, og det visuelle er en integrert del av popmusikkens uttrykk.

Hvordan forholder Lennox seg så til diva-figuren? Her synes jeg hun utfordrer, og det skyldes muligens en mer androgyn dimensjon. Men jeg tror også det skyldes at hun utfordrer selve figuren, og viser en tendens til at selv diva-figuren også kan ha sin normativitet.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: