Soldatene kommer

Søndag vant Beyoncé seks Grammy Awards. Hun er hardt arbeidende, og har solgt mengder av plater, og selv om jeg ikke var helt fornøyd med I Am … Sasha Fierce (og både mener at B’Day er en mye bedre plate, og at “Crazy in Love” mye mulig er hennes beste låt), så er det definitivt også dimensjoner ved den siste platen som er riktig gode. “Single Ladies (Put A Ring On It)” har muligens en av de mest kjønnspolitisk reaksjonære tekstene i nyere tid, og er langt unna en beskrivelse av dagens kvinneroller, men også den svinger riktig godt, ikke minst i det opptaket jeg postet for en tid tilbake (her). På I Am … Sasha Fierce iscenesetter Beyoncé et slags dobbeltgjengermotiv, der Beyoncé (på den første platen) er “the good girl” mens Sasha Fierce (på den andre platen) er “the bad girl.” Dermed viser hun fram en sammensatt identitet, men den er ikke særlig flytende. Snarere er det som om en “nattside” får spillerom, men det virker hele tiden som om den likevel skal overvinnes til slutt.

En annen dobbelthet kommer fram i “If I Were a Boy,” der teksten åpner for en sammenligning på tvers av kjønnsnormativiteten. Hvis hun fikk være gutt (eller mann), om så bare for en stund, ville hun ha en større frihet. Det er som om hun her påpeker en asymmetri i forhold til samfunnets forventinger, og at det dermed øyensynelig ville være enklere å være hankjønn. Samtidig kommer det inn en dimensjon knyttet til forholdet mellom mann og kvinne: “If I were a boy / I think I could understand / How it feels to love a girl / I swear I’d be a better man.”

Så skulle man tro at dette ville spiller over på bildet av mannen, men her kommer Beyoncés opptreden fra Grammy Awards inn og gjør noe helt annet. Sammen med mengder av soldater kommer hun marsjerende inn på scenen. Låten begynner i en slags rubato feeling, men relativt store utslag, og på teksten “I swear I’d be a better man” (0:56) griper hun seg til skrittet – en bevegelse ikke minst kjent fra Michael Jackson – før låten bygges videre opp:

Men det er særlig soldatene jeg er opptatt av. Deres “dans” har klare militaristiske trekk, de minner meg om bilder fra Starship Troopers (Paul Verhoven, 1997), og det er vanskelig å ikke få assosiasjoner til mer fascistoide menneskebilder. Hva slags maskulinitet er det tale om? Og hvordan passer den inn i forhold til Beyoncés tekst? Hva er det med soldatene som plutselig skulle sammenfalle med “If I Were a Boy”?

Samtidig, Beyoncé er ikke den første som viser til soldater. Da jeg så framføringen kom jeg nærmest umiddelbart i tanker om Britney Spears’ “Toy Soldier” (fra Blackout).

Det er ikke så mye videoen eller framføringen jeg tenker på, men snarer tekstens fokus: “This time I need a soldider / A really bad ass soldier / That know how to take, take care of me / I’m so damn glad that’s over / This time I need a solider / I’m sick of toy soldiers / A boy that knows how to take care of me / Won’t be just comin’ over.” Her framheves en militaristisk maskulinitet som idealet. Sangens jeg – som vi av gammel vane vil tenke som “Britney” – vil ha “a really bad ass soldier,” en maskulinitet knyttet til en gammel normativ forståelse.

Endelig finnes det noen soldater som kan igjen minner om dem hos Beyoncé i videoen til Rihannas “Russian Roulette” (fra Rated R).

Men her er det samtidig noen forskjeller. De delvis anonymiserte soldatene har den samme science-fiction aktige eller fascistiske framtreden, men de framstår ikke lenger som idealer. De er truende, og Rihanna framstår i videoen mer som på flukt og understrykket, samtidig som hun tar seg sammen for å kjempe tilbake. Videoen har også blitt fortolket som semi-biografisk og som et oppgjør med Chris Brown (se her – det var iøvrigt i forbindelse med fjorårets Grammy at Brown banket opp Rihanna), og denne muligheten er selvsagt også til stede. Men samtidig, også i en slik optikk framstår masuliniten som et problem. Det synes altså som om en normativ masulinitet er på spill på flere måter i disse låtene. Soldaten – den militaristiske mann – blir ideal, om enn Rihanna også delvis viser ham fram som truende. Og, det virker som om det ikke er så mange alternativer akkurat her. Det åpner jo så igjen for diskusjoner.

Advertisements

Tags: , , ,

One Response to “Soldatene kommer”

  1. Erik Steinskog Says:

    Linken jeg hadde til Beyoncé er borte nå, så for videoen se her http://www.youtube.com/watch?v=hR1WkUXPIJs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: