The Gospel According to Mel

Det er som kjent påske, og en av de filmene som i størst grad har tematisert påsken de siste årene er Mel Gibsons The Passion of the Christ (2004). Mye kan sies om filmen, fra dens konservative katolske tilnærming til dens lite skjulte antisemittiske dimensjoner, fra fokus på en form for blodig action, til daværende paves utsagt om at den representerte virkeligheten slik den engang var. Her er en trailer der Gibson viser klipp som han så håper seerne vil like.

Hele filmen kan også ses på YouTube, med del 1 her, og en “making of” kan også ses, med del 1 her. Endelig, og for de som kan ha bruk for litt lesestoff her i påsken, i Journal of Religion and Popular Culture har Richard Walsh publisert artikkelen “The Passion as Horror Film: St. Mel of the Cross.” En artikkel det er verd å lese.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: