Battle Hymn of the Republic

Forholdet mellom musikk og militarisme er et til dels problematisk felt. Kanskje har ingen utforsket det bedre enn Laibach (myspace) med sin plate Volk fra 2006. På mange måter er det en coverplate – med nasjonalsanger. Og ofte lyder det som om de østeuropeiske landene har (eller hadde) de beste nasjonalsangen.

Men på den bakgrunn er det også godt å kunne spille denne versjonen av “The Battle Hymn of the Republic” (fra 1862, også kjent som “Glory Hallelujah”), med Leningrad Cowboys (myspace) og den Røde Armés kor (myspace):

Opptaket er fra Helsinki i 1993. Jeg ble minnet om det da jeg i Politiken leste at Dansk Folkeparti vil øke det danske forsvarsbudsjettet med 50 % over de neste 10-15 årene – blant annet på grunn av at Russland visstnok igjen rører på seg. Muligens var det bildene som ledsaget artikkelen som fikk meg til å tenke i disse baner.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: