Ukens plateanmeldelser

I tillegg til gårsdagens anmeldelse, har jeg i dag tre plateanmeldelser på trykk i Bergens Tidene. Det er Manger Musikklag, Dynamis (se anmeldelsen her), Arvo Pärt, In principio, og Point4, Panopticon (her).

Anmeldelsen av platen med Pärt er ikke lagt ut på nett, så den kommer her (den får ellers karakteren 5):

Ekko av historie: Sterk presentasjon av Pärt

Arvo Pärt har hatt et rykte på seg for å være minimalist, sågar en av de få innenfor en “hellig minimalisme” der stillheten nærmeste er mer påtakelig enn tonene. Dette er nok ikke helt i samsvar med virkeligheten Det viser denne platen som består av seks verker fra de siste ti års tid. Tre verker er for kor og orkester, mens de siste tre er for ulike orkesterbesetninger. Felles for korverkene er det religiøse innholdet i tekstene. Platens viktigste verk er In principio fra 2003, fem satser som legger musikk til de første 14 versene av Johannes-evangeliets: “I begynnelsen var ordet.” Her er ekko fra musikkhistorien, og med en slags ahistorisk dimensjon som ofte finnes i religiøs musikk. Elementer minner om så vel Bach som Mozart, men særlig interessant er det å høre forbindelsene til den mer neoklassiske Stravinsky. Femte satsen av In principio har også momenter som lyder nesten som Mahler, og det er overraskende og gledelig fra en såkalt minimalist.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: