Anna Nicole Smith – the Opera

Jeg har ved tidligere anledninger flere ganger skrevet om nyskrevne operaer – eller planer for operaer – med emner man muligens ikke umiddelbart tenker på som operatiske. Siste skudd på stammen er planene om å skrive opera over Anne Nicole Smiths liv. The Guardian, The Telegraph, og Times melder i dag at arbeidet er underveis. Komponisten er Mark-Anthony Turnage, og librettoen skal skrives av Richard Thomas, som tidligere også har bidratt til Jerry Springer – the Opera (se også her). Premieren er ment å være ved Royal Opera House 2011.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: