Ungdomskilden?

Det er Super Bowl på søndag. Og som alle vil huske, dette er mer enn en sports-event. I pausen vil Bruce Springsteen opptre, og Tampa, Florida og NBC tv vil være fullt opptatt av det hele. Det har også vært et reklamespot som har fått litt mer enn ordinær oppmerksomhet. I en liten reklame for Pepsi synger Bob Dylan og Will.I.Am sammen:

“Forever Young” – og Pepsi? Pepsi som ungdomskilden? Nå ja. Men litt show synes jeg det er når Will.I.Am begynner å rappe på teksten. (Mer om Dylan og reklame her og her).

Tags: , ,

2 Responses to “Ungdomskilden?”

  1. Svenn Says:

    Ikke mer “Bob Dylan’s Blues” nå, mer “Bob Dylan’s Brus”.

  2. Erik Steinskog Says:

    Det kan du si. Jeg kom i tanker om “North Country Blues” (fra The Times They Are A’Changing, 1964), hvor en av verselinjene går “And the room smelled heavy of drinking” (det er ellers en av Dylans tekster der førstepersonsfortelleren er en kvinne!). Men jo, det er visst mer soft drinks enn heavy drinking these days…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: