Toyboat

Det er muligens ikke riktig å si at Yoko Ono (myspace) er undervurdert, men ofte virker det som om hennes navn likevel alltid får feil referanser. Men det er gode grunner til å høre på henne også som musiker, noe platen Yes, I’m a Witch fra 2007 demonstrerte med all mulig tydelighet. Platen er et remix-album, der artister endrer på Onos back-katalog, med til dels riktig interessante resultater. Et spor jeg synes er flott er “Toyboat” med Antony og Hahn Rowe. Her er lydsporet, på youtube billedlagt med stillbilder

Jeg synes det er et flott nummer, men det gir også en anledning til å gjenhøre originalen, hentet fra Season of Glass fra 1981. Og jeg synes originalen holder riktig godt også, og muligens er det slik at det er remixen som nettopp viser det.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: