Mobile kontanter

Ifølge Politiken nærmer vi oss et samfunn uten sedler og mynter. I stedet skal vi etter hvert i større og større grad betale for oss via mobiltelefonen. Medieteoretiske er dette interessant. Og det første sitatet som slår meg er Marshall McLuhans om at penger er den fattige manns kredittkort (fra Understanding Media, 1964).

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: