eldre og yngre

Med ujevne mellomrom har jeg på bloggen skrevet om nytt fra vitenskapens verden. Og her fortsetter serien. I Politiken kan vi lese om analyser av kontaktannonser, der det Politiken framhever er hvordan menn foretrekker kvinner som er yngre enn dem selv, mens kvinner – inntil de er ca 60 år – foretrekker menn som er eldre enn dem (etter fylte 60 synes det som om kvinnene foretrekker yngre menn). Det er et forskningsarbeid fra Universitetene i Göteborg og Oxford som refereres, men så står det ikke så mye mer, bortsett fra at studien er publisert i Evolutionary Psychology. Og det er den, det er artikkelen “Mixed Support for Sexual Selection Theories of Mate Preferences in the Swedish Population” det dreier seg om, publisert her i oktober 2008 (kan downloades fra Evolutionary Psychologys hjemmeside). Det jeg finner mest interessant er at artikkelens tre forfattere, Linda Gustavsson, Jörgen I. Johansson, og Tobias Uller, alle er zoologer. Muligens studie av pardannelser kunne ha godt av innspill fra andre vitenskaper også. Og muligens studier av kontaktannonser ikke helt er det zoologer først og fremst er utdannet til. Bare en tanke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: