Pink Elephants

Jeg må bare dele denne med leserne. På ArtsJournals er dagens video en blanding av bildene fra Walt Disneys Dumbo fra 1941 med soundtrack i Sun Ras versjon. “Pink Elephants on Parade” er skrevet av Oliver Wallace, og her er originalen fra Disney:

Og her med lydspor fra Sun Ra (Sun Ras utgave er ellers tilgjengelig på platen Stay Awake: Interpretations of Vintage Disney Films, 1985, produsert av Hal Willner).

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: