Musikkens virkning

I dag arrangeres det seminar om “Musikkens virkning” ved Griegakademiet, Institutt for musikk. Det er et samarbeidsprosjekt med Holbergdagene, og programmet kan ses på Holbergdagenes hjemmeside.

Mitt bidrag har tittelen “Affekter – kropp – musikk. Mot en multisensorisk musikkerfaring,” og på mange måter er det et mash-up innlegg, siden det består av ulike works-in-progress som jeg forsøker å samle i et punkt. De ulike dimensjonene kan grovt deles inn i to: det ene er musikkestetiske diskusjoner knyttet til Gilles Deleuze (og i litt mindre grad Félix Guattari); det andre er arbeid med John Zorns musikk.

Utgangspunktet for dagens innlegg er følgende sitat fra Gilles Deleuze / Félix Guattari, A Thousand Plateaus (Milles plateaux, 1980): “It may be that the sound molecules of pop music are at this very moment implanting here and there a people of a new type, singularly indifferent to the orders of the radio, to computer safeguards, to the threat of the atomic bomb.” Og dette, samt en videre diskusjon av affektbegrepet hos Deleuze, vil jeg så se på i sammenheng med John Zorns musikk, og da særlig Six Litanies for Heliogabalus (fra 2007). Her er Litany, del 3.

Advertisements

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: