Falsk forløser

Jeg har tidligere på bloggen så vidt nevnt Elfriede Jelinek (hun er medforfatter av librettoen til Olga Neuwirths opera Lost Highway, som jeg har skrevet om her og her). Nå har Jelinek på sin hjemmeside publisert en tekst som, uten å nevne navn, tydeligvis handler om Jörg Haider (og som dermed knytter an til denne posten). Se under “Aktuelles” og teksten “Von Ewigkeit zu Ewigkeit.” Jelinek har alltid vært en sterk kritiker av Haider, men her får hans død også en litterær behandling (se ellers også baz.online her). Samtidig, som The Guardian skriver i dag, det er en nærmest kultisk dimensjon rundt nyhetene om Haider, og dette er også en dimensjon Jelinek berører, kan hende særlig knyttet til teorier om karismatisk lederskap (som også er en klassisk vinkling på fascistiske og lignende bevegelser). Som ellers vil være kjent er Jelinek også en skarp kritiker av Østerrike – og her står hun også i en litterær tradisjon, som inkluderer Thomas Bernard (men også mange andre).

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: