Männerphantasien

I 1977 og 78 publiserte Klaus Theweleit boken Männerphantasien. Dette er en viktig bok på mange ulike nivåer. Her gjøres grundige diskusjoner av fascismens syn på kjønn, både fokus på maskulinitet – ikke minst en militaristisk maskulinitet – og en slags innebygd frykt for kvinnen (eller Kvinnen). Theweleit gjør også en teoretisk miks av Wilhelm Reich på den ene siden og Gilles Deleuze og Félix Guattari på den andre, og her oppstår det også interessante diskusjoner av mer teoretisk karakter. Og det bør også understrekes at Theweleits diskusjoner av maskulinitet i stor grad er relevant også for mer generelle studier av mannlighet og maskulinitet (hva enten man kaller det mannsstudier, kjønnsforskning, eller annet). Én sentral tese hos Theweleit er forholdet mellom fascismens maskulinitet og homoseksualitet. Og dermed kan man hevde at boken får en ny aktualitet i disse dager. Både tyske, østerrikske og norske aviser er opptatt av å diskutere Jörg Haiders seksualitet for tiden. Etter Haiders død spekuleres det nå i hvorvidt han var, som die tageszeitung skriver, “schwul oder bi.” Er så dette egentlig interessant? Vel, det kan det være, men samtidig er det noe sensasjonshungrig over mediebehandlingen her. En eventuell forbindelse mellom skjulte seksuelle preferanser og åpne politiske høyreorienterte ditto, kan være av interesse for å forstå ulike psykologiske mekanismer innenfor en militaristisk tenkemåte. Det er også interessant hvordan man på tross av en presumptivt stadig økende åpenhet og aksept for homofili i samfunnet likevel synes det er relevant å lage store nyhetsoppslag om emnet. Og her kommer det sensasjonelle inn som en forstyrrende dimensjon. Her handler det ikke om aksept; her er det eventuelle pikante dimensjoner som skal understrekes. Jeg har intet behov for å beskytte Haider; han hadde en politisk overbevisning som ligger langt fra min egen. Jeg har heller intet behov for at hans minne skal beskyttes fra en kritisk diskusjon både av mannen og politikken. Men jeg merker likevel at jeg reagerer på oppslagene fordi de så til de grader bidrar til en form for stigmatisering av homofili. Det åpnes ikke bare for de diskusjonene Theweleit i sin tid åpnet, altså for fascismens maskuline praksiser, men for en annen type “fascisme,” der forbindelsene blir mer uklare. En slik stigmatisering er et problem for media som anvender den tilsynelatende uten å tenke over det, men også for samfunnets forsøk på en “normalisering” (og det ordet skal så definitivt stå i hermetegn her) av homoseksualitet.

Advertisements

Tags: ,

3 Responses to “Männerphantasien”

  1. Vidar Nielssen Says:

    Interessen ligger vel snarere i de ekstreme motsetninger det er mellom å tilhøre det ekstreme høyre, og samtidig ha seksuelle preferanser som sjeldent aksepteres av det selvsamme høyre. Det synes jeg ikke at det er noe sensasjonelt eller stigmatiserende over.

  2. Erik Steinskog Says:

    Hei Vidar. Jeg ser poenget ditt, og ja, jeg er enig i at det synes å være en motsetning innenfor det ekstreme høyre her. Også selv om et av argumentene til Theweleit synes å være at dette ikke nødvendigvis er tilfelle “innenfor” sirklene. Samtidig holder jeg nok likevel fast ved at det er snev av det pikante og avslørende i avisreportasjene jeg henviser til, og dermed i det minste sensasjonshungrig. Hvorvidt det samtidig er stigmatiserende skal jeg nok tenke litt mer over – jeg ser at det ikke nødvendigvis behøver å være slik.

  3. Erik Steinskog Says:

    Oppdatering. Saken fortsetter i media. Her er fra The Guardian – som finnes i dansk oversettelse i Politiken. Jeg opplever vel at journalistene her er mindre sensasjonshungring, og snarere fokuserer på hvilke reaksjoner som nå kommer innenfor det østerrikske politiske miljøet etter at Stefan Petzner i et radiointervju snakket om det “spesielle forholdet” mellom ham selv og Haider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: