In the Army Now

Av band jeg aldri helt har forstått hvordan har gjort karriere må jeg nok regne Status Quo (om enn de viste et formildende trekk av selvironi med sin plate In Search of the Forth Chord fra 2007). Og av deres låter som jeg sånn sett kan høre på teksten at muligens burde tale til meg, men som jeg simpelthen ikke forstår er “In the Army Now.” Men, her derimot, i Laibachs versjon, da blir det noe helt annet, om enn den også inneholder en ambivalent dimensjon (som jeg likevel vil hevde kler låten).

(Opptaket er fra Ljubljana i 2003, under turneen som fulgte WAT).

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: