Ørken og modernitet

I Zeit Online er det en billedserie som forteller om den nordafrikanske ørken som en testgrunn for diverse arkitektureksperimenter. Etter krigen ville man bort fra gårsdagens arkitektur, og ville morgendagens byer. Bildene her er også del av en utstilling som for tiden finnes i Haus der Kulturen der Welt i Berlin.

For egen del fant jeg dette bildet spesielt interessant,

og jeg finner det nærliggende å assosiere med Piet Mondrian, for eksempel “Composition in Red, Yellow and Blue” fra 1921:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: