Smells like …

Forholdet mellom forskningens verden og teorier om kjønnsrelasjoner kan være interessant lesning, om enn man noen ganger tar seg i å lure på hvordan forskerne har kommet fram til hypotesene sine. Men et av de store mysterier i livet er jo hvem som hører sammen, og dermed, innenfor de mer normative sirkler, hvordan en kvinne og en mann finner sammen – eller snarere hvordan den rette kvinne og den rette mann finner sammen. Et spor man følger i deler av forskningen er at lukt spiller en sentral rolle. I dagens Dagbladet refereres en artikkel fra forskning.no som tematiserer dette. Utgangspunktet er en artikkel i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences skrevet av forskere ved University of Liverpool. Poenget synes å være P-pillens betydning her. Altså en teori om at p-pillen forstyrrer kvinners smak (eller “instinktive tiltrekning,” som man skriver). “Problemer” er altså ikke at kvinnen velger feil, men at hun ikke lenger er tiltrukket av sitt valg om hun slutter med p-pillen. Og så var det forskjellen da – den såkalt lille forskjellen. Forskerne hevder at kvinner som bruker p-piller har preferanser mot menn som er likere dem selv genetisk enn om de ikke bruker p-piller. Men altså, hypotesen synes å være at kvinners smak er knyttet til deres lukt.

Hm. Mens den synker inn, her er Tori Amos som gjør Nirvanas “Smells Like Teen Spirit”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: