Stemmer og symmetri

Lesere av bloggen vil vite at både stemmeforskning og kjønnsforskning er blant mine interesser. Jeg forsøker også å følge litt med på diverse nytt fra vitenskapen. I forrige uke ble det på forskning.no presentert en studie av stemmer (artikkelen finnes også på videnskab.dkher). Studien er Susan M. Hughes, Matthew J. Pastizzio & Gordon G. Gallup Jr.s artikkel “The Sound of Symmetry Revisited: Subjective and Objective Analyses of Voice” fra Journal of Nonverbal Behavior. Artikkelen hevder at det er en sammenheng mellom stemmer og kropper. Både menn og kvinner som har stemmer som oppleves som sexy har også symmetriske kropper. Og dermed slutter man seg til at stemmen muligens også signaliserer en genetisk sunn kropp som dermed var et attraktivt objekt i forplantningsøyemed. Jeg heller vel i retning av at sexy stemmer er litt mer enn det, altså at stemmens kulturelle dimensjoner – inkludert hva man hører som sexy – nok er knyttet til mer enn reproduksjon. Men slik er det jo gjerne med forskjeller mellom humaniora og ganske så mange andre vitenskaper.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: