Ånd og oversettelse

Det er pinse og tid for den hellige ånd, i eldre engelsk kristendom – og også i noen av dagens mer konservative kretser – kjent under den fantastiske betegnelsen the holy ghost. Pinsens historie er om da ånden kommer som ildtunger ned over apostlene, og de taler, og alle tilhørere hører på sitt eget språk. “Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger liksom ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne” (Apostlenes gjerninger 2: 1-4).

Forstått slik er den hellige ånd en eneste stor oversettelsesmaskin. Samtidig representerer den en slags anti-babel, altså en motsetning til hvordan destruksjonen av Babels tårn ledet til en pluralitet av språk i verden, slik at mennesket aldri mer skulle kunne begå hybris på en slik måte som tårnbyggingen representerer. “Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt opp fra øst, fant de en bred dal i Sinear-landet og slo seg ned der. Da sa de til hverandre: ‘Kom, så lager vi teglstein og brenner dem godt!’De brukte tegl til byggestein og jordbek til bindemiddel. ‘Kom’, sa de, ‘la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og skape oss et navn så vi ikke blir spredt over hele jorden!'” (1. Mosebok 11: 1-4).

I dag er det vel bare pinsevenner – og muligens noen habermasianere – som tror på en slik form for kommunikasjon. Vi andre får samles by the rivers of babbel-on.

Og ja, det finnes lego for de fleste merkedager, i dag igjen hentet fra The Brick Testament.

I tillegg synes jeg følgende versjon av Babels tårn er riktig flott:

Den er laget av Athanasius Kircher (1602-1680), og jeg har hentet den fra Proceedings of the Athanasius Kircher Society (her).

Advertisements

3 Responses to “Ånd og oversettelse”

  1. parodycenter Says:

    Can you please distill the point of this article without having to translate all of it?

  2. Erik Steinskog Says:

    parodycenter. The rough outline of the post is related to Pentecost (quote from Acts 2). The holy spirit / ghost is there described as what I call a translation-machine. But the Pentecost is also an anti-Babel, the opposite of what happened with the pluralization of languages after the destruction of the Tower (quote from Genesis 11). Then I claim that today probably only Pentecostals – and perhaps a few Habermasians – believe in that kind of immediacy of communication, and that the rest of us should probably get together by the rivers of babble-on. (And as illustrations, the Lego-figures from the Brick Testament, and Athanasius Kircher’s illustration of the Tower of Babel).

  3. parodycenter Says:

    Funny I always thought that the whole United Nations multi-culti let’s all hold hands and sing together, which started in my homeland of Yugoslavia, is a Babylonian experiment *pobably to end in the same way

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: