Voices wanted!

En av de mest overraskende tekstlinjer på Bob Dylans Modern Times (2006), var sannsynligvis andre strofe på “Thunder on the Mountain”: “I was thinkin’ ’bout Alicia Keys, couldn’t keep from crying. When she was born in Hell’s Kitchen, I was living down the line. I’m wondering where in the world Alicia Keys could be. I was looking for her even clear through Tennessee.” Namecheck’en ble til en større sak, som blant annet ledet David Yaffe, i Slate Magazine, til en interessant tekst om “what does Bob Dylan want with Alicia Keys?”

Men hva nå enn Bob Dylan vil, akkurat nå er det Alicia Keys som flagger ønsker. På sin MySpace side spør hun etter kvinnelige back-up sangere. Jeg har ikke sett den bruken av MySpace før.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: