Macho Son of Man

Forholdet mellom ulike kulturelle dimensjoner og kjønn kommer stadig i diskusjoner. Man får argumenter om at menn og kvinner er fundamentalt forskjellige, og at ulike kulturelle sfærer framhever det ene eller annet kjønn. Noen ganger har slike diskusjoner noe for seg, i den forstand at de kulturelle konfigurasjonene vi opererer med så definitivt er til stede. Mens andre ganger virker det for meg bare merkelig. Et av momentene jeg ofte finner merkelig er definisjonen av hva en “mann” er for noe. Eventuelt hva maskulinitet eller mannlighet er. Svaret er ikke så enkelt som tradisjonene gjerne vil ha det til. Ofte framstår bildet som følge av at man framhever enkelte egenskaper og fjerner eller nedtoner andre. Nå sist fant jeg det i en diskusjon i Christianity Today, der Brandon O’Brian skriver om “A Jesus for Real Men,” og der diverse maskulinitetsbevegelser forsøker å fortolke Jesus-figuren i mer maskulin retning. O’Brian siterer Mark Driscoll, som er pastor i Seattle, og som har sagt at “real men” unngår kirken fordi den framstiller en “Richard Simmons, hippie, queer Christ”! (Driscolls tale som O’Brian siterer fra finnes her). Denne Jesus-figuren vil man altså ikke ha, og O’Brian refererer til både Church of Men og GodMen som bevegelser som altså forsøker å fremme en mer maskulin Jesus. Jeg kan ikke unngå å tenke på Pilatus’ ord i Johannes-evangeliet (19:5), som sier “se det mennesket” (eller som det heter på latin, ecce homo). Jeg synes likevel O’Brians artikkel er interessant lesning, der han framhever en tenkning om “maskulinitet” som nærmest bringer Robert Bly inn i konteksten. Og hvis det er noen steder kjønnspolitikk burde diskuteres med annet grunnlag enn det ofte har blitt gjort, så er det vel innenfor kirken.

Spørsmålet om hva en “mann” er vil nok likevel neppe bli besvart en gang for alle. Men jeg kan ikke dy meg fra å vise ett mulig svar. Så dermed; Village Peoples “Macho Man” fra 1978:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: