Mobiltelefonantropologi

I dagens The New York Times har Sara Corbett en artikkel om Jan Chipchase, som er hva jeg vil kalle en mobiltelefonantropolog. Hans offisielle tittel hos Nokia er “human-behavior resarcher,” men jeg tror det må sies å være det samme her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: