En riktig gammel stemme

The New York Times melder at man nå har klart å dekode et opptak av en menneskestemme fra april 1860. Med andre ord, nesten 20 år før Edison “sang” sitt “Mary had a little lamb.” Det er ikke snakk om en fonograf (som Edison kalte sin oppfinnelse), men en phonautograph. En interessant dimensjon ved denne er at lyden blir lagret visuelt eller grafisk. Som Sasha Frere-Jones skriver i sin blogg hos The New Yorker, en slik grafisk representasjon kan minne mer om Pro Tools enn om fonografen og grammofonen.

Opptaket er gjort av Édouard-Léon Scott, som også oppfant phonautographen. Og, som om ikke dette er nok, på siden til The New York Times har den grafiske representasjonen nå blitt oversatt til mp3-format. Og det man hører? En uidentifisert kvinne som synger “Au Clair de La Lune.” Dette er, som Pitchfork skriver, “unbelievably old music,” det eldste kjente lydopptak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: