Artikkel om covers

Lesere vil ha oppdaget min interesse for ulike former for coverversjoner innenfor populærmusikken (and beyond). Nå er det nylig publisert en artikkel om coverversjoner i Popular Musicology Online, Kurt Mossers “‘Cover Songs’: Ambiguity, Multivalency, Polysemy.” Mosser forsøker seg blant annet med en slags systematisering av ulike coverversjoner – noe som også ble forsøkt over på Krogholms Weblog II i januar – og det kan være vel verd å tenke over. Jeg er ikke sikker på om jeg helt kjøper det filosofiske materialet Mosser trekker inn i diskusjonen, men det er også et spørsmål om temperament. Popular Musicology Online er et open access web-tidsskrift for populærmusikkstudier, og er vel verd å følge. Og før jeg blir anklaget for nepotisme vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg kjenner redaktøren Stan Hawkins.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: