Artikkel om Zorn

En av mine store musikalske interesser er John Zorn, og jeg forsøker å skrive noe om deler av hans musikk. I den forbindelse kom jeg over en artikkel som nylig er presentert i tidsskriftet Echo (det er i vol 8, og står at det er fra 2006, men det er altså likevel publisert nettopp [jeg fikk mail fra American Musicological Society (AMS) om publikasjonen i dag] – akademisk publisering er ikke alltid like enkelt). Artikkelen har tittel “From the Fantastic to the Dangerously Real: Reading John Zorn’s Artwork,” og er skrevet av John Brackett, som er professor i musikkteori ved University of Utah. I følge hans presentasjonsside på universitetet der vil hans bok John Zorn: Tradition and Transgression bli publisert av Indiana University Press i 2009. Det er ikke skrevet så mye om John Zorn, så dette virker lovende. Samtidig er det først og fremst tematikker knyttet til det asiatiske – inkludert det imaginære asiatiske – Brackett fokuserer på, så det er definitivt mer som bør skrives om Zorn. Mitt eget take er enn så lenge fokusert på jødiske dimensjoner, men det vil nok bli utvidet til også å gjelde andre fenomener, som kryssklippingen og resirkuleringen slik jeg nevnte den i forbindelse med en tidligere post der jeg diskuterte Carl Stalling. John Brackett ser ellers ut til å være my kind of guy sånn faglig sett; i tillegg til John Zorn har han blant annet skrevet om Led Zeppelin og Arnold Schoenberg. (Men i rettferdighetens navn skal det sikkert legges til at slike blandinger begynner å bli mer og mer vanlig også innenfor musikologien).

Advertisements

3 Responses to “Artikkel om Zorn”

 1. john brackett Says:

  Is there any way I could get this translated…?

 2. Erik Steinskog Says:

  Sure I’ll give it a try (this is kind of a rough translation, but you’ll get the idea):

  “One of my big musical interests is John Zorn, and I am currently trying to write about some of his music. Related to that I came across an article newly published in the journal Echo (it’s in volume 8, which says it is from 2006, but which is recently published [I got an email from American Musicological Society (AMS) about the publication today – academic publishing is not always easy). The article is entitled “From the Fantastic to the Dangerously Real: Reading John Zorn’s Artwork,” and is written by John Brackett, professor of music theory, University of Utah. According to his homepage at the university his book John Zorn: Tradition and Transgression will be published by Indiana University Press in 2009. It is not written much about Zorn, so this seems really promising. At the same time is it topics related to the Asian – included the imaginary Asian – Brackett focuses upon, so there are definitely more to be written about Zorn. My own take is for the time being a Jewish dimension, but it will probably be expanded to include other phenomena as well, such as cross-cutting and recycling as I have mentioned related to an earlier post discussing Carl Stalling. John Brackett seems to be my kind of guy scholarly speaking; in addition to John Zorn he has, among other things, written about Led Zeppelin and Arnold Schoenberg. (But it should probably be added that such a mixture is becoming less rare within musicology).”

  Please feel free to drop me an email if you got any more questions. And, as you hopefully get, I’m really looking forward to read your book when it’s published.

 3. john brackett Says:

  wow – that was fast. thanks for the reading. i would be interested to hear your own thoughts on things Zornian. As you know, there aren’t many of us…

  best

  j

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: