Endgame

Bobby Fischer døde i går i Reykjavik, Island. Jeg er egentlig ikke noen god sjakkspiller, men finner spillet fascinerende. I New York Times finners en nekrolog her, men det er også en interessant artikkel om Fischer. Her sammenlignes sjakk med matematikk og musikk, og den sammenligningen synes jeg var interessant. Det er noen formelle likheter, men samtidig mange forskjeller. Sjakk har på mange måter bare to mulige resultater: tap eller seier. Mens både matematikken og musikken endres og er i bevegelse på helt annerledes måter, også annerledes fra hverandre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: