Out there

En liten oppdatering om Stockhausen her. Matthew Guerrieri på bloggen Soho the Dog linker videre til denne historien, som han har skrevet for Slate magazine. Her er det Stockhausen etter mitt skjønn kommer nærmest Sun Ra, som jo, berømt, sa at “Space is the Place.” Og sujettet for Stockhausens Licht-syklus er da også, for mange av oss, pretty weird. (Opera-sujetter kan jo være så mangt, som jeg har skrevet litt om i en tidligere post).

Jeg finner det også pussig at det her er en referanse til 1911, med William S. Sadlers historie. Selv om den ikke blir publisert før i 1956s The Urantia Book. (Grunnen til 1911, er at jeg tidligere på bloggen har vist til en helt annen side ved 1911 – Taylors Principle of Scientific Management. Det er, selvsagt, ingen nødvendig forbindelse her, men det forteller meg noe om hvor mye vi kan finne av å nå lese ca 100 år gamle bøker. Slike nylesninger har jeg selv blitt stadig mer opptatt av, også fordi mange av disse 100-år gamle bøkene fortjener å bli lest med nye øyne).

Ellers framhever også Guerrieri Gesang der Jünglinge, og som allerede nevnt, det verket tror jeg virkelig vil bli stående.

One Response to “Out there”

  1. Claus Krogholm Says:

    Og når vi taler om Stockhausen, så er der heller ikke langt fra 1911 til 9/11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: