Framtidens underholdning?

Jeg har alltid funnet følgende passasje fascinerende. Det er Georg Jonathan som forteller:

 

“De har f. Ex,” sa han, “ingen Forestilling om, hvordan et fremtidig Aftenselskab vil arte sig.” Og han fortalte, hvorledes Gjæsterne, efter at have indtaget et fyrstelig Aftensmaaltid – “à 50 Øre pr. Couvert, Vine iberegnet” – ved Kaffeen vilde faa ihænde et “Program for Aftenenes Nydelser”, der oversat i Nutidens Sprog vilde se omtrent saadan ud:

Theatre francais: Den Gjerrige.

Grand Opera: Don Juan

Opera comique: Barberen i Sevilla.

Theatre d’Eden: Grand Ballet.

Circus Renz: Festforestilling.

St. Peterskirken: Stor Aftensmesse med Processioner.

House of Commons: Aftenmøde; stor Tale af Gladstone.

Philharmonie: Bülow-Concert.

osv. osv.

“Saa kommer den elskværdige Vert og spør enhver især: har De truffet Deres Valg? hvilket Stykke vil De se; hvilken Opera vil De høre? – Hvorpaa enhver indretter sig ved sin Telefon og sit Skjærmbret – De forstaar: det Bret, der optager de fotografiske Øiebliksbilleder af vedkommende Stykke, saaledes at man ikke blot hører, hva der siges, men ogsaa ser, hvad der foregaar, hver Bevegelse, hvert Minespill … I Mellemakterne spadseres der da og udvexles Indtryk. Den ene jubler over de spanske Danserinder paa Edentheatret, medens den anden dør af Begeistring over Gladstone’s Speech … Det blir en Underholdning!”

Sitatet er fra slutten av Arne Garborgs roman Trætte Mænd, som kom i 1891. På mange måter den norske parallellen til Joris-Karl Huysmans’ A Rebours fra 1884. Men hva er det Georg Jonathan beskriver her? Er det satellitoverført tv-underholdning? Er det internett? Er det cyberspace? Og, som den observante leser av denne blogg vil se: her har vi igjen telefonen innskrevet, også i litteratur fra 1891 (det vil bli flere eksempler på telefoner i litteratur her på bloggen etter hvert).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: