Ave Maria

I introduksjonen til Camera Obscura 65 (Vol. 22, Nr. 2 – 2007), skriver Alexander Doty; “I was trained by the Catholic Church to become a diva worshipper,” og det er Jomfru Maria som gjør hele forskjellen (Doty, “Introduction: There’s Something About Mary”). Og selv om dette hos Doty blir transformert til divadyrkelse, av film og musikk-stjerner, er det også en annen dimensjon man kunne trekke inn. Det teatrale er ikke den eneste dimensjonen her; det er også noe annet med Maria.

De eneste opptak som finnes av en “autentisk” kastratsanger, er opptak av Alessandro Moreschi (1858-1922) tatt opp i Vatikanet i 1902 og 1904. Moreschi er kjent som “den siste kastrat” og som “Romas engel,” og levde lenge etter at kastratsangerne hadde hatt sin storhetstid. Og selv med den opptaksteknologien som fantes rundt forrige århundreskifte er det fortsatt sterkt å høre denne stemmen; det er på mange måter en stemme som ikke er av denne verden. Et av opptakene er av Bach/Gounods “Ave Maria.” Syngestillen er – og blir – uvant – men det er en kraft her, og ikke minst når han går opp i registeret. Og siden stemmen ikke helt passer i våre kategorier, lyder den også kjønnsambivalent. Men her høres også kastratens svanesang.

En stemme som arver noe av kastratens ambivalens er kontratenoren. Den japanske kontratenoren Yoshikazu Mera synger den samme “Ave Maria” på plata Romance (1998), og vi får enda en stemme som utfordrer det normative. Kontratenorer har blitt vanligere mot slutten av den tjuende århundret, men utfordrer samtidig lytteren. Det er øreåpnende, og viser hvordan man innenfor sangtradisjoner tar mye ved stemmen for gitt. Og da kan hende ikke minst en kjønnet dimensjon av mannsstemmer og kvinnestemmer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: